Rao_Cy

上山采蘑菇

栖霞剩山:

来整理一下自己都写了什么(实时更新中)
【短篇】


1、咸蛋白


*《怪你过分美丽》


*《我有故事,你有酒吗?》


*故事与酒番外《坐看云起时》


*《宠物驯养手册之柯基》
2、灿兴


*《风花雪月》


*《我可能喝了假酒》


*《宠物驯养手册之泰迪》


*《真爱至上》


*《真爱至上 2.0》 上 


*《一生的故事》 灿烈篇  艺兴篇
3、嘟兴


*《昨夜星辰》
4、兴灿


*《一猪十八吃》
5、灿白蒸蛋


*《谁是你的小太阳》
6、all兴


*《九锥的圣诞节》


*《理想的生活》


*《我爱你和你爱我》
长篇


1、咸蛋白


*《我们这一辈子》(未完)


01  02  03  04
2、兴灿


*《情有独钟》(完)


01  02  03  番外


*《鱼鱼快动啊》(完)


01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14   番外1
3、all兴


*《你这种在宫斗剧里根本活不过一集》(未完)


01  02
4、灿兴


*《一锅泡菜鱼》(完)


01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  番外1  番外2


*《男大当婚》(未完)


01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27  28(假)  28  29


*《新婚日记》(未完)


01-07  08-16 17-26


一切未完待续

评论

热度(476)